Bezpieczeństwo

Zachowanie zasad bezpieczeństwa bez ryzyka dostępu przez niepowołane osoby do danych.

Optymalizacja kosztów

Ograniczenie kosztów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i oprogramowania.

Gotowe rozwiązania informatyczne

Nielimitowany i zdalny dostęp do danych na każdym urządzeniu z dowolnego miejsca.

Obsługa urzędu w sytuacji kryzysowej

Gotowe rozwiązania ułatwiające pracę zdalną, które możesz szybko wykorzystać.

AKTUALNOŚCI

zobacz wszystkie

2021-09-27

Wyniki konkursu na projekty wpisujące w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS)

Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę wniosków złożonych w otwartym naborze projektów wpisujących się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS).

Zarejestruj się

2021-09-14

Badanie zapotrzebowania na usługi chmurowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej zapotrzebowanie na produkty cyfrowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Państwa opinie posłużą do jeszcze lepszej realizacji naszego projektu związanego z usługami Chmurowymi dla Administracji

2021-07-26

Komisja Europejska ogłosiła sojusz na rzecz technologii chmurowych

Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznania się z warunkami oraz treścią deklaracji przystąpienia do sojuszu.

2021-07-06

Zmiana terminu składania wniosków w ramach otwartego naboru projektów IPCEI-CIS

Informujemy wszystkie zainteresowane strony o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach IPCEI-CIS do dnia 23.07.2021 r. Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

System ZUCH - System Zapewniania Usług Chmurowych


Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy system informatyczny dostarczający nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych.


ZUCH to proste rozwiązanie dostarczające zasady współpracy zgodnie z obowiązującym prawem. Opiera się o zapisy uchwały Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informacyjna Państwa” (WIIP), jak również specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.