Bezpieczeństwo

Zachowanie zasad bezpieczeństwa bez ryzyka dostępu przez niepowołane osoby do danych.

Optymalizacja kosztów

Ograniczenie kosztów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i oprogramowania.

Gotowe rozwiązania informatyczne

Nielimitowany i zdalny dostęp do danych na każdym urządzeniu z dowolnego miejsca.

Obsługa urzędu w sytuacji kryzysowej

Gotowe rozwiązania ułatwiające pracę zdalną, które możesz szybko wykorzystać.

AKTUALNOŚCI

zobacz wszystkie

2021-07-26

Komisja Europejska ogłosiła sojusz na rzecz technologii chmurowych

Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznania się z warunkami oraz treścią deklaracji przystąpienia do sojuszu.

Zarejestruj się

2021-07-06

Zmiana terminu składania wniosków w ramach otwartego naboru projektów IPCEI-CIS

Informujemy wszystkie zainteresowane strony o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach IPCEI-CIS do dnia 23.07.2021 r. Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

2021-06-25

Warsztat dla wnioskodawców IPCEI – CIS

Zapraszamy do udziału w wirtualnych warsztatach dotyczących naboru projektów w zakresie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS).

2021-06-08

Konkurs na projekty wpisujące się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS)

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania projektów wpisujących się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji, których realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej – Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (ang. Important Projects of Common European Interest – IPCEI).

System ZUCH - System Zapewniania Usług Chmurowych


Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy system informatyczny dostarczający nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych.


ZUCH to proste rozwiązanie dostarczające zasady współpracy zgodnie z obowiązującym prawem. Opiera się o zapisy uchwały Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informacyjna Państwa” (WIIP), jak również specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.