Bezpieczeństwo

Zachowanie zasad bezpieczeństwa bez ryzyka dostępu przez niepowołane osoby do danych.

Optymalizacja kosztów

Ograniczenie kosztów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i oprogramowania.

Gotowe rozwiązania informatyczne

Nielimitowany i zdalny dostęp do danych na każdym urządzeniu z dowolnego miejsca.

Obsługa urzędu w sytuacji kryzysowej

Gotowe rozwiązania ułatwiające pracę zdalną, które możesz szybko wykorzystać.

AKTUALNOŚCI

zobacz wszystkie

2023-01-23

18.01.2023 r. zostało uruchomione postępowanie na dostawę oprogramowania biurowego Microsoft lub oprogramowania równoważnego dla jednostek administracji rządowej i samorządowej

Postępowanie przeprowadzane jest w celu zawarcia umowy ramowej z dostawcami usługi, w ramach której jednostki administracji publicznej będą mogły uruchamiać postępowania wykonawcze.

Zarejestruj się

2022-04-20

Zuch na Forum Kierowników IT!

W środę 13 kwietnia zakończyła się kolejna VII edycja Forum Kierowników IT w Administracji. W ciągu 3 dni odbyło się 25 paneli dyskusyjnych, w których udział brali przedstawiciele instytucji publicznych, odpowiedzialni za cyfryzację i informatyzację swoich jednostek.

2021-09-27

Wyniki konkursu na projekty wpisujące w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS)

Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę wniosków złożonych w otwartym naborze projektów wpisujących się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS).

2021-09-14

Badanie zapotrzebowania na usługi chmurowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej zapotrzebowanie na produkty cyfrowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Państwa opinie posłużą do jeszcze lepszej realizacji naszego projektu związanego z usługami Chmurowymi dla Administracji

System ZUCH - System Zapewniania Usług Chmurowych


Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy system informatyczny dostarczający nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych.


ZUCH to proste rozwiązanie dostarczające zasady współpracy zgodnie z obowiązującym prawem. Opiera się o zapisy uchwały Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informacyjna Państwa” (WIIP), jak również specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.