Bezpieczeństwo

Zachowanie zasad bezpieczeństwa bez ryzyka dostępu przez niepowołane osoby do danych.

Optymalizacja kosztów

Ograniczenie kosztów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i oprogramowania.

Gotowe rozwiązania informatyczne

Nielimitowany i zdalny dostęp do danych na każdym urządzeniu z dowolnego miejsca.

Obsługa urzędu w sytuacji kryzysowej

Gotowe rozwiązania ułatwiające pracę zdalną, które możesz szybko wykorzystać.

AKTUALNOŚCI

zobacz wszystkie

2021-04-08

Zaproszenie do składania założeń polskich projektów IPCEI-CIS wpisujących się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji

Zapraszamy do do składania założeń projektów / koncepcji, ma na celu zidentyfikowanie przedsiębiorstw zainteresowanych obszarem usług chmurowych w zakresie fazy badań i rozwoju (R&D&I) oraz pierwszego przemysłowego wdrożenia (FID). IPCEI – CIS będzie koncentrował się na infrastrukturze, oprogramowaniu pośredniczącym i możliwościach usługowych, aby zapewnić niezbędne połączenia międzysystemowe oraz usługi i produkty.

Zarejestruj się

2021-03-25

Buduj z nami społeczność chmurową

Do 15 kwietnia czekamy na Państwa propozycje zakresu szkoleń lub ścieżki certyfikacji w ramach platformy szkoleniowej dla administracji publicznej.

2021-03-19

Spotkanie dotyczące współpracy w ramach platformy ZUCH i platformy szkoleniowej

Zmiany na platformie ZUCH oraz ramy współpracy przy tworzeniu platformy szkoleniowej dla administracji publicznej – to główne tematy poruszone podczas spotkania z dostawcami usług chmurowych.

2021-03-16

Warsztaty dotyczące usług chmurowych w sektorze usług publicznych

Podczas warsztatów zaprezentowano wytyczne dla administracji publicznej w zakresie wykorzystania usług chmurowych w sektorze usług publicznych oraz wzór umowy SLA.

System ZUCH - System Zapewniania Usług Chmurowych


Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy system informatyczny dostarczający nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych.


ZUCH to proste rozwiązanie dostarczające zasady współpracy zgodnie z obowiązującym prawem. Opiera się o zapisy uchwały Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informacyjna Państwa” (WIIP), jak również specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.