Bezpieczeństwo

Zachowanie zasad bezpieczeństwa bez ryzyka dostępu przez niepowołane osoby do danych.

Optymalizacja kosztów

Ograniczenie kosztów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i oprogramowania.

Gotowe rozwiązania informatyczne

Nielimitowany i zdalny dostęp do danych na każdym urządzeniu z dowolnego miejsca.

Obsługa urzędu w sytuacji kryzysowej

Gotowe rozwiązania ułatwiające pracę zdalną, które możesz szybko wykorzystać.

AKTUALNOŚCI

zobacz wszystkie

2024-01-19

Zamówienie centralne na oprogramowanie antywirusowe zostało uruchomione

W dniu 5 grudnia 2023 r. została podpisana przez Centralnego Zamawiającego – Centrum Obsługi Administracji Rządowej umowa ramowa na dostawę oprogramowania antywirusowego.

Zarejestruj się

2023-06-20

Zawieranie umów wykonawczych w ramach umowy ramowej na pakiet biurowy jest już możliwe.

Możliwe jest już realizowanie postępowań wykonawczych w ramach centralnej umowy ramowej na pakiet biurowy w chmurze – Office 365 zawartej przez centralnego zamawiającego – Centrum Obsługi Administracji Rządowej działającej na zlecenie Ministra Cyfryzacji.

2023-06-14

Zamówienie centralne na pakiet biurowy uruchomione!

Od dzisiaj wszystkie jednostki administracji publicznej, także samorządy, mogą korzystać z centralnej umowy ramowej na dostawę pakietu biurowego w chmurze – Office 365.

2023-05-18

Badanie rynku infrastrukturalnych usług chmurowych

Zapraszamy wszystkich dostawców oferujących usługi IaaS do wypełnienia ankiety na temat cen wybranych usług.

System ZUCH - System Zapewniania Usług Chmurowych


Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy system informatyczny dostarczający nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych.


ZUCH to proste rozwiązanie dostarczające zasady współpracy zgodnie z obowiązującym prawem. Opiera się o zapisy uchwały Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informacyjna Państwa” (WIIP), jak również specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.