Publiczne Chmury Obliczeniowe (PChO) to usługi chmury publicznej świadczone przez dostawców komercyjnych spełniające w szczególności wymagania w zakresie poufności, integralności i dostępności zdefiniowanych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa informacji administracji publicznej.

Chmurowe Usługi Infrastrukturalne (Cloud Hosting) obejmują usługi udostępniane z infrastruktury publicznych chmur obliczeniowych służące do budowania systemów i aplikacji wraz z usługami wspierającymi i bezpieczeństwa. Są to usługi udostępniane w modelu IaaS, PaaS tj. infrastruktura obliczeń i aplikacje, usługi kontenerowe, sieci dostarczania treści, , magazyny i inne usługi składowania danych (np.: przestrzeń blokowa i obiektowa), bazy danych, kolejkowanie wiadomości i przetwarzanie, usługi wyszukiwania i indeksowania, archiwizacja, tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie po awarii, usługi sieciowe (w tym network as a service), równoważenie obciążenia, bezpieczeństwo infrastruktury i platformy, monitorowanie, rozproszona ochrona przed atakami typu "denial of service" (DDoS), zapora ogniowa i wykrywanie wtargnięcia oraz pozostałe usługi infrastrukturalne świadczone w innym modelu niż IaaS i PaaS.

Oprogramowanie Chmurowe (Cloud Software) obejmuje gotowe rozwiązania informatyczne udostępniane w modelu SaaS realizujące określone funkcje i procesy biznesowe gotowe do użytku przez użytkowników końcowych, najczęściej rozliczane w modelu subskrypcyjnym. Są to kompletne rozwiązania z różnych obszarów, tj. księgowość i finanse, analityka i analityka biznesowa, bezpieczeństwo aplikacji, praca zespołowa, kreatywność, projektowanie i publikowanie, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), elektroniczne zarządzanie dokumentami i rekordami (EDRM), opieka zdrowotna, zarządzanie zasobami ludzkimi i pracownikami, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), prawne, marketing, zarządzanie operacyjne, zarządzanie projektami i planowanie, sprzedaż, szkoły, edukacja i biblioteki, narzędzia programistyczne, transport i logistyka.

Wsparcie Usług Chmurowych (Cloud Support) obejmuje wszelkie usługi wsparcia w zakresie zarówno Chmurowych Usług Infrastrukturalnych jak i Oprogramowania Chmurowego, tj. dobór usług chmurowych – planowanie (presales), projektowanie chmurowych i hybrydowych rozwiązań informatycznych, konfiguracja, wdrażanie lub migracje usług i oprogramowania w chmurze obliczeniowej, kontrola jakości i testowanie wydajności usług i oprogramowania chmurowego, zarządzanie (ciągłe zarządzanie) i zarządzanie bezpieczeństwem usług chmurowych oraz Integracje, usługi IP (ISV), szkolenia i certyfikacja, licencjonowanie (np. optymalizacja licencji w kontekście wykorzystania usług chmurowych).

Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych
Instrukcja dla Kupującego
Instrukcja dla Sprzedającego