ZUCH to system Zapewniania Usług Chmurowych umożliwiający Kupującym zapoznanie się z szeroką gamą usług świadczonych w chmurze obliczeniowej i usług wsparcia związanych z chmurą obliczeniową oferowanych przez zweryfikowanych Sprzedających oraz zakup usług świadczonych w chmurze obliczeniowej, o zakresie i parametrach zdefiniowanych w Katalogu usług PChO przez Operatora ZUCH, w postępowaniach zakupowych o wartości poniżej 130 000 PLN netto.


System ZUCH opiera się na następujących elementach:


Korzyści Systemu ZUCH:

Publiczne Chmury Obliczeniowe

Rządowa Chmura Obliczeniowa

Program WIIP