System Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH) to portal oferowania i pozyskiwania usług chmurowych dla administracji publicznej i dostawców zewnętrznych. Za pośrednictwem Systemu, każda jednostka będzie mogła dokonać zakupu wybranych e-usług, ale też uzyska pomoc w zakresie wyboru odpowiedniego katalogu usług – Rządowej Chmury Obliczeniowej (RChO) lub Publicznych Chmur Obliczeniowych (PChO).


System ZUCH opiera się na następujących elementach:


Korzyści Systemu ZUCH:

Publiczne Chmury Obliczeniowe

Rządowa Chmura Obliczeniowa

Program WIIP