Rządowa Chmura Obliczeniowa (RChO) to chmura wspólnotowa administracji publicznej. Infrastruktura jest przeznaczona do wyłącznego użytku przez określoną grupę organizacji mających wspólne założenia (m.in. misję, wymagania bezpieczeństwa, politykę, zgodność z regulacjami), może być własnością jednej lub więcej organizacji wchodzącej w skład grupy, strony trzeciej lub ich kombinacji bądź może być przez nie zarządzana i obsługiwana i jest zainstalowana w siedzibie organizacji lub poza nią.

Najważniejsze komponenty Rządowej Chmury Obliczeniowej to:

  1. Rządowy Klaster Bezpieczeństwa (RKB) – usługi bezpieczeństwa oraz środki techniczne stosowane do zabezpieczenia RChO;
  2. Disaster Recovery as a Service (DRaaS) – usługi odtworzenia danych w przypadku poważnej awarii;
  3. Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO) – zbiór wymagań prawnych, organizacyjnych i technicznych zapewniających cyberbezpieczeństwo w modelach wdrażania chmur obliczeniowych.

Przewodnik RChO