Instrukcja dla Kupującego

Terminy używane w Instrukcji pisane wielką literą są zdefiniowane w Regulaminie ZUCH.

Co to jest ZUCH?

ZUCH to system Zapewniania Usług Chmurowych umożliwiający Kupującym zapoznanie się z szeroką gamą usług świadczonych w chmurze obliczeniowej i usług wsparcia związanych z chmurą obliczeniową oferowanych przez zweryfikowanych Sprzedających oraz zakup usług świadczonych w chmurze obliczeniowej, o zakresie i parametrach zdefiniowanych w Katalogu Usług PChO przez Operatora ZUCH, w postępowaniach zakupowych o wartości poniżej 130 000 PLN netto.

Kto może zostać Kupującym w ZUCH?

Kupującymi usługi chmurowe w ramach ZUCH mogą zostać:

Korzystanie przez Kupującego, o którym mowa powyżej, z usług przetwarzania w publicznych chmurach obliczeniowych uzależnione jest od spełnienia kryteriów klasyfikacji systemów teleinformatycznych, zgodnie z uchwałą Nr 97 Rady Ministrów, z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M.P. z 2019 r. poz. 862).

Kto oferuje Usługi w ramach ZUCH?

Usługi oferuje Sprzedający będący reprezentantem podmiotu Sprzedającego usługi chmurowe w myśl zapisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565) lub spełniać wymagania dla wykonawców/dostawców usług chmurowych w ZUCH.

Usługi może oferować Sprzedający, który został pozytywnie zweryfikowanych przez Operatora ZUCH i posiada pełnomocnictwo do czynności prawnych w imieniu Organizacji Sprzedającego.

Jak zarejestrować konto Kupującego w ZUCH?

Uwierzytelnienie w ZUCH jest zintegrowane z usługą login.gov.pl Węzła Krajowego Tożsamości. Usługa login.gov.pl umożliwia logowanie za pomocą środków identyfikacji elektronicznej. Obecnie logowanie jest możliwe za pomocą Profilu Zaufanego, dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz systemów bankowości internetowej. Posiadając Profil Zaufany można uwierzytelnić się bezpośrednio przy pomocy loginu i hasła oraz za pośrednictwem bankowości internetowej lub certyfikatem kwalifikowanym.

 1. Na stronie chmura.gov.pl należy kliknąć przycisk „Rejestracja” w celu utworzenia konta. Zostaniesz przekierowany do strony rejestracji.
 2. Potwierdź swoją tożsamość poprzez login.gov.pl.
 3. Następnie naciśnij przycisk „Rozpocznij rejestrację”. W kolejnym kroku określ rodzaj tworzonego konta naciskając przycisk „Kupujący”.
 4. Uzupełnij Twoje dane personalne poprzez wpisanie adresu e-mail (adres posłuży do odbierania powiadomień z ZUCH) i numeru telefonu. Wszystkie pola w tym formularzu są wymagane. W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych należy kliknąć przycisk „Dalej”.
 5. W kolejnym etapie rejestracji wypełniasz dane Organizacji Kupującego w polu REGON, a następnie nacisnąć przycisk „Pobierz dane z REGON”. Dane adresowe, z wyjątkiem adresu email Organizacji oraz telefonu Organizacji zostaną automatycznie wypełnione.
 6. Wypełnij pozostałe wymagane pola oznaczone gwiazdką. W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych należy kliknąć przycisk „Dalej”. Na tym etapie możesz wrócić do poprzedniej strony przyciskiem „Wstecz” lub zapisać wprowadzone dane, naciskając przycisk „Zapisz i wróć” lub anulować wniosek, klikając w link „Anuluj wniosek”.
 7. W ostatnim kroku należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, można zakończyć proces rejestracji klikając przycisk „Akceptuj”. W celu poprawienia danych wymagających skorygowania należy wybrać przycisk „Wstecz” i poprawić wprowadzone dane na stronach opisanych w punktach 4 i 5.
 8. Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie wyświetlony komunikat o konieczności aktywacji konta i potwierdzenia adresu e-mail. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna. Okno rejestracji można zamknąć przyciskiem „Wróć do strony głównej”. Nastąpi wylogowanie z usługi login.gov.pl i powrót na stronę startową chmura.gov.pl.
 9. Po otrzymaniu wiadomości weryfikacyjnej należy potwierdzić wprowadzony podczas rejestracji adres e-mail przez kliknięcie przycisku „Naciśnij, aby potwierdzić” lub skopiować odnośnik przycisku i wkleić w polu adresu przeglądarki internetowej.
 10. Po kliknięciu przycisku „Naciśnij, aby potwierdzić” lub uruchomieniu odnośnika w przeglądarce zostaniesz przekierowany do strony Potwierdzenie adresu e-mail w ZUCH, gdzie będzie wyświetlony potwierdzany adres e-mail. Należy kliknąć przycisk „Tak, potwierdzam adres e-mail”, aby zakończyć proces aktywacji adresu e-mail.
 11. Zostanie wyświetlone okno z informacją o statusie procesu rejestracji informujące, że rejestracja jest w trakcie weryfikacji. Okno można opuścić przez przycisk wróć do strony główniej lub zamknięcie przeglądarki.
 12. W kolejnym etapie zostaniesz zweryfikowany przez Operatora ZUCH. W celu weryfikacji należy przesłać upoważnienie do reprezentowania jednostki w ramach korzystania z Usług ZUCH z ogólnego adresu e-mail Organizacji podanego podczas procesu rejestracji na adres e-mail: chmura@mc.gov.pl. Wzór upoważnienia znajdziesz tutaj. Jeżeli Twoje dane zostaną pozytywnie zweryfikowane, Twoje konto zostanie aktywowane.
 13. Na tym etapie jeżeli zalogujesz się do ZUCH przed uzyskaniem informacji o aktywacji konta zostaniesz przekierowany na okno statusu rejestracji. Po aktywacji konta logowanie przekierowuje na okno Panelu Kupującego.
 14. Powyższe kroki kończą etap tworzenia i rejestracji konta Kupującego w ZUCH.

Jak zalogować się na konto Kupującego w ZUCH?

Aby zalogować się na konto w ZUCH musisz przejść poprawnie proces rejestracji.

 1. Na stronie chmura.gov.pl kliknij w przycisk „Zaloguj”.
 2. Proces logowania podlega na uwierzytelnieniu poprzez login.gov.pl.
 3. Po poprawnym zalogowaniu zostaniesz przekierowany na swój panel Kupującego.

Jakie usługi chmurowe są oferowane w ramach ZUCH?

W ZUCH Katalogi Usług są dostępne w ramach kolejnych Wydań PChO. W ramach Wydania 1 Kupujący uzyskują dostęp do otwartego Katalogu Usług, w ramach którego Sprzedający publikują Usługi na podstawie zdefiniowanego zakresu wymagań (szablonu), określonego przez Operatora ZUCH.
Więcej informacji dotyczących Wydania 1 znajdziesz tutaj: Instrukcja dla Kupujących do Wydania 1

W ramach Wydania 2 Kupujący uzyskują dostęp do zdefiniowanych przez Operatora ZUCH Katalogów Usług (Katalog PChO RP, Katalog PChO UE).
Więcej informacji dotyczących Wydania 2 znajdziesz tutaj: Instrukcja dla Kupujących do Wydania 2

Gdzie możesz znaleźć dane Twojego konta?

Dane Kupującego są dostępne w panelu Kupującego. Aby zweryfikować Dane Kupującego, naciśnij przycisk „Dane Twojego konta”.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wsparcia. Napisz do nas na adres e-mail:chmura@mc.gov.pl.