Instrukcja dla Kupującego do Wydania 1 PChO

Co to jest system ZUCH?

ZUCH to system Zapewniania Usług Chmurowych będący systemem teleinformatycznym udostępniającym Kupującym możliwość zapoznania się z szeroką gamą oferowanych przez zweryfikowanych Sprzedających usług świadczonych w chmurze obliczeniowej lub usług wsparcia związanych z chmurą obliczeniową.

Kto może zostać Kupującym w ramach systemu ZUCH?

Kupującymi usługi chmurowe w ramach systemu ZUCH mogą zostać:

 • podmioty sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1–13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649);
 • inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego;
 • inne, niż określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Korzystanie przez Kupującego, o którym mowa powyżej, z usług przetwarzania w publicznych chmurach obliczeniowych uzależnione jest od spełnienia kryteriów klasyfikacji systemów teleinformatycznych, zgodnie z UCHWAŁĄ NR 97 RADY MINISTRÓW, z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”.

Kupujący w ZUCH reprezentowany jest przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego.

Kto oferuje usługi chmurowe w ramach systemu ZUCH?

Usługi publicznej chmury obliczeniowej oferuje Sprzedający będący reprezentantem podmiotu sprzedającego usługi chmurowe w myśl zapisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565)” lub spełniać wymagania dla wykonawców/dostawców usług chmurowych w systemie ZUCH.

Usługi chmurowe może oferować Sprzedający, który został pozytywnie zweryfikowanych przez Operatora ZUCH.

Jak zarejestrować konto Kupującego w systemie ZUCH?

Uwierzytelnienie w Systemie ZUCH jest zintegrowane z usługą login.gov.pl Węzła Krajowego Tożsamości. Usługa login.gov.pl umożliwia logowanie za pomocą środków identyfikacji elektronicznej. Obecnie logowanie jest możliwe za pomocą Profilu Zaufanego, dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz systemów bankowości internetowej. Posiadając Profil Zaufany można uwierzytelnić się bezpośrednio przy pomocy loginu i hasła oraz za pośrednictwem bankowości internetowej lub certyfikatem kwalifikowanym.

 1. Na stronie chmura.gov.pl należy kliknąć przycisk “Rejestracja” w celu utworzenia konta.
 2. Następnie należy określić rodzaj tworzonego konta wybierając przycisk “Kupujący”.
 3. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie Twojej tożsamości poprzez login.gov.pl.
 4. Następnie musisz uzupełnić Twoje dane personalne poprzez wpisanie adresu e-mail (adres posłuży do odbierania powiadomień z systemu ZUCH) i numeru telefonu. Wszystkie pola w tym formularzu są wymagane. W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych należy kliknąć przycisk “Dalej”.
 5. W kolejnym etapie rejestracji wypełniasz dane organizacji Kupującego, gdzie wszystkie pola oznaczone gwiazdką są wymagane. W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych należy kliknąć przycisk “Dalej”. Na tym etapie możesz wrócić do poprzedniego ekranu przyciskiem “Wstecz”.
 6. W ostatnim kroku należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, można zakończyć proces rejestracji klikając przycisk “Akceptuj”. W celu poprawienia danych wymagających skorygowania należy wybrać przycisk “Wstecz” i poprawić wprowadzone dane na ekranach opisanych w punktach 4 i 5.
 7. Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie wyświetlony komunikat o konieczności aktywacji konta i potwierdzenia adresu e-mail. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna. Okno rejestracji można zamknąć przyciskiem “Zamknij okno rejestracji” lub przyciskiem “Wyloguj” w prawym górnym rogu strony. Nastąpi wylogowanie z usługi login.gov.pl i powrót na stronę startową chmura.gov.pl.
 8. Po otrzymaniu wiadomości weryfikacyjnej należy potwierdzić wprowadzony podczas rejestracji adres e-mail przez kliknięcie przycisku „Naciśnij, aby potwierdzić” lub skopiować odnośnik przycisku i wkleić w polu adresu przeglądarki internetowej.
 9. Po kliknięciu przycisku “Naciśnij, aby potwierdzić” lub uruchomieniu odnośnika w przeglądarce zostaniesz przekierowany do ekranu “Potwierdzenie adresu e-mail" w systemie ZUCH, gdzie będzie wyświetlony potwierdzany adres e-mail. Należy kliknąć przycisk “Tak, potwierdzam adres e-mail" aby zakończyć proces aktywacji adresu e-mail.
 10. Zostanie wyświetlone okno z informacją o statusie procesu rejestracji informujące, że rejestracja jest w trakcie weryfikacji. Okno można opuścić przez przycisk wróć do strony główniej lub zamknięcie przeglądarki.
 11. W kolejnym etapie zostaniesz zweryfikowany przez Operatora ZUCH. W celu weryfikacji należy przesłać upoważnienie do reprezentowania jednostki w ramach korzystania z usług ZUCH z ogólnego adresu e-mail Organizacji podanego podczas procesu rejestracji na adres e-mail: chmura@mc.gov.pl. Wzór upoważnienia znajdziesz tutaj Wzór upoważnienia Kupującego. Jeżeli Twoje dane zostaną pozytywnie zweryfikowane, Twoje konto zostanie aktywowane.
 12. Od tego momentu, jeżeli zalogujesz się do systemu ZUCH przed uzyskaniem informacji o aktywacji konta zostaniesz przekierowany na okno statusu rejestracji. Po aktywacji konta logowanie przekierowuje na okno Panelu Kupującego.
 13. Powyższe kroki kończą etap tworzenia i rejestracji konta Kupującego w systemie ZUCH.

Jakie usługi chmurowe są dostępne w ramach systemu ZUCH?

W ramach Wydania 1 PChO możesz w ZUCH pozyskiwać usługi chmurowe w trzech kategoriach:

Chmurowe Usługi Infrastrukturalne (Cloud Hosting)

Chmurowe Usługi Infrastrukturalne obejmują usługi udostępniane z infrastruktury chmury obliczeniowej służące do budowania systemów i aplikacji wraz z usługami wspierającymi i bezpieczeństwa. Są to usługi udostępniane w modelu IaaS, PaaS:

 • Infrastruktura obliczeń i aplikacje,
 • Usługi kontenerowe,
 • Sieci dostarczania treści,
 • Przestrzeń blokowa i obiektowa,
 • Magazyny i inne usługi składowania danych,
 • Bazy danych,
 • Kolejkowanie wiadomości i przetwarzanie,
 • Usługi wyszukiwania i indeksowania,
 • Archiwizacja,
 • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie po awarii,
 • Networking (w tym network as a service),
 • Równoważenie obciążenia,
 • Bezpieczeństwo infrastruktury i platformy,
 • Monitorowanie,
 • Rozproszona ochrona przed atakami typu "distributed denial of service" (DDoS),
 • Zapora ogniowa i wykrywanie wtargnięcia oraz pozostałe usługi infrastrukturalne świadczone w innym modelu niż IaaS i PaaS.

Oprogramowanie Chmurowe (Cloud Software)

Oprogramowanie Chmurowe obejmuje gotowe rozwiązania informatyczne udostępniane w modelu usługi (SaaS) realizujące określone funkcje i procesy biznesowe gotowe do użytku przez użytkowników końcowych, najczęściej rozliczane w modelu subskrypcyjnym. Są to kompletne rozwiązania z różnych obszarów:

 • Księgowość i finanse,
 • Analiza biznesowa,
 • Bezpieczeństwo aplikacji,
 • Praca zespołowa,
 • Kreatywność,
 • Projektowanie i publikowanie,
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentami i rekordami (EDRM),
 • Opieka zdrowotna,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i pracownikami,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),
 • Prawne,
 • Marketing,
 • Zarządzanie operacyjne,
 • Zarządzanie projektami i planowanie,
 • Sprzedaż,
 • Szkoły, edukacja i biblioteki,
 • Narzędzia programistyczne,
 • Transport i logistyka.

Wsparcie Usług Chmurowych (Cloud Support)

Wsparcie Usług Chmurowych obejmuje wszelkie usługi wsparcia w zakresie zarówno Chmurowych Usług Infrastrukturalnych jak i Oprogramowania Chmurowego:

 • Dobór usług chmurowych - planowanie (presales),
 • Projektowanie chmurowych i hybrydowych rozwiązań informatycznych,
 • Konfiguracja, wdrażanie lub migracje usług i oprogramowania w chmurze obliczeniowej,
 • Kontrola jakości i testowanie wydajności usług i oprogramowania chmurowego,
 • Zarządzanie (ciągłe zarządzanie) i Zarządzanie bezpieczeństwem usług chmurowych,
 • Integracje,
 • Usługi IP (ISV),
 • Szkolenia i certyfikacja,
 • Licencjonowanie w kontekście usług chmurowych.

Jak zalogować się do ZUCH?

Aby zalogować się do systemu ZUCH, musisz być zarejestrowanym Użytkownikiem i mieć założone konto Kupującego.

Logowanie do ZUCH rozpoczynasz na stronie chmura.gov.pl naciskając klawisz “Zaloguj” w prawym górnym rogu.

Proces wyszukiwania usług chmurowych. Jak zacząć?

Przed rozpoczęciem wyszukiwania usług chmurowych w systemie ZUCH musisz określić potrzeby Twojej organizacji w obszarze wykorzystania usług chmury obliczeniowej. Przy przygotowywaniu wymagań weź pod uwagę:

 • analizę ryzyka przeniesienie systemu informatycznego do publicznej chmury obliczeniowej;
 • wymagania techniczne, jakie posiada system informatyczny, który zamierzasz przenieść do chmury;
 • kryteria klasyfikacji systemów teleinformatycznych, zgodnie z UCHWAŁĄ NR 97 RADY MINISTRÓW, z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” określające czy planowany system informatyczny możesz przenieść do publicznej chmury obliczeniowej;
 • możliwości finansowe Twojej organizacji. Czy posiadasz adekwatny budżet na utrzymanie systemu informatycznego w chmurze obliczeniowej przez planowany okres?
 • kryteria oceny i wyboru Sprzedającego, na podstawie których dokonasz wyboru najlepszej oferty publicznych usług chmurowych.

Jak wyszukiwać usługi chmurowe w systemie ZUCH?

Aby rozpocząć wyszukiwanie usług chmurowych, musisz zalogować się w systemie ZUCH na swoje konto Kupującego.

Po poprawnym zalogowaniu na konto możesz wyświetlić wszystkie kategorie dostępnych usług chmurowych, lub wybrać konkretną kategorię usług chmurowych, lub wyszukać usługi chmurowe za pomocą kluczowych słów.

Jak wyszukiwać usługi chmurowe za pomocą kluczowych słów?

Dodaj słowa kluczowe, aby utworzyć listę usług, które spełniają Twoje potrzeby. Spróbuj użyć różnych słów kluczowych, aby uzyskać jak najbardziej kompletny zestaw wyników.

Następnie zapisz szczegóły wyszukiwania, aby móc później wyeksportować wyniki, które posłużą Ci do porównania ofert różnych Sprzedających i przygotowania zapytania ofertowego.

Zapisywanie wyników wyszukiwania usług chmurowych

Możesz zapisać wyniki wyszukiwania. w tym celu nad wynikami wyszukiwania naciśnij przycisk “Zapisz wyszukiwanie”.

Możesz zmienić nazwę wyszukiwania proponowaną przez system ZUCH.

Następnie potwierdzasz, że chcesz zapisać swoje wyszukiwanie.

Możesz zobaczyć zapisane wyniki wyszukiwania. W tym celu w panelu Kupującego naciśnij link “Zobacz swoje zapisane wyszukiwania

Będziesz mógł wyeksportować zapisane wyniki wyszukiwania, które posłużą Ci do porównania ofert różnych Sprzedających i przygotowania zapytania ofertowego.

Jak wyeksportować wyniki wyszukiwania usług chmurowych?

Możesz wyeksportować zapisane wyniki wyszukiwania, aby zachować specyfikację znalezionych usług chmurowych.

W tym celu w panelu Kupującego naciśnij link “Zobacz swoje zapisane wyszukiwania”.

Następnie wybierasz z listy zapisanych wyników wyszukiwania te, które chcesz wyeksportować.

Wskaż nazwę wybranego wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk “Eksport wyników”.

Wybrane wyniki wyszukiwania są gotowe do wyeksportowania.

Możesz zapisać wyeksportowane wyniki wyszukiwania jako arkusz kalkulacyjny lub wartości rozdzielane przecinkami (csv). Oba typy plików obejmują:

 • nazwy usług, ich opisy i ceny;
 • linki do stron ze szczegółowymi opisami usług na portalu ZUCH;
 • dane kontaktowe do Sprzedających;

Jak zamówić usługi oferowane w ZUCH?

Do przygotowania zamówienia na zakup usług oferowanych w ZUCH przydatny będzie wyeksportowany wcześniej wynik wyszukiwania usług chmurowych. Wyeksportowany wynik wyszukiwania może posłużyć jako wkład do OPZ.

Zobacz: Jak wyeksportować wyniki wyszukiwania usług chmurowych?

Zakup usług realizowany jest poza ZUCH. W tym Wydaniu nie jest oferowana możliwość zakupu usług bezpośrednio z ZUCH. Każdy Kupujący musi we własnym zakresie przeprowadzić postępowanie zakupowe.

Kontakt z Operatorem ZUCH

Skontaktuj się z Operatorem ZUCH, jeśli:

 • masz pytania dotyczące Wydania 1 PChO
 • chcesz wprowadzić zmiany w panelu Kupującego
 • masz problemy z zalogowaniem się do panelu Kupującego w systemie ZUCH

Kontakt z Operatorem ZUCH: e-mail: chmura@mc.gov.pl.