2021-05-13

Startuje system Zapewniania Usług Chmurowych ZUCH! Łączymy administrację publiczną z dostawcami usług chmurowych!

Centrum GovTech uruchomiło zupełnie nową odsłonę systemu Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH).

2021-04-28

Zostały jeszcze 2 dni na składanie założeń projektów IPCEI-CIS!

IPCEI to mechanizm unijny, który pozwala na dofinansowanie projektu nawet do 100% jego luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kryteriów pomocy publicznej, pozwalając wykorzystywać wszystkie źródła finansowania, w tym środki UE i krajowe. Zapraszamy do składania założeń projektów! Nabór trwa do 30 kwietnia 2021 r.

2021-04-08

Zaproszenie do składania założeń polskich projektów IPCEI-CIS wpisujących się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji

Zapraszamy do do składania założeń projektów / koncepcji, ma na celu zidentyfikowanie przedsiębiorstw zainteresowanych obszarem usług chmurowych w zakresie fazy badań i rozwoju (R&D&I) oraz pierwszego przemysłowego wdrożenia (FID). IPCEI – CIS będzie koncentrował się na infrastrukturze, oprogramowaniu pośredniczącym i możliwościach usługowych, aby zapewnić niezbędne połączenia międzysystemowe oraz usługi i produkty.

2021-03-25

Buduj z nami społeczność chmurową

Do 15 kwietnia czekamy na Państwa propozycje zakresu szkoleń lub ścieżki certyfikacji w ramach platformy szkoleniowej dla administracji publicznej.

2021-03-19

Spotkanie dotyczące współpracy w ramach platformy ZUCH i platformy szkoleniowej

Zmiany na platformie ZUCH oraz ramy współpracy przy tworzeniu platformy szkoleniowej dla administracji publicznej – to główne tematy poruszone podczas spotkania z dostawcami usług chmurowych.

2021-03-16

Warsztaty dotyczące usług chmurowych w sektorze usług publicznych

Podczas warsztatów zaprezentowano wytyczne dla administracji publicznej w zakresie wykorzystania usług chmurowych w sektorze usług publicznych oraz wzór umowy SLA.

2020-08-31

Federacja chmur obliczeniowych – podsumowanie spotkania

Ponad 130 uczestników z 80 firm wzięło udział w pierwszym spotkaniu dotyczącym Federacji Chmur Obliczeniowych w Unii Europejskiej.

2020-08-12

Federacja chmur obliczeniowych – zaproszenie na spotkanie

Ramy współpracy przy tworzeniu nowych modeli biznesowych i platform usługowych wykorzystujących przetwarzanie w chmurach obliczeniowych – to główny temat spotkania, na które zapraszamy przedstawicieli firm oferujących usługi chmurowe.

2020-06-29

Przedłużenie terminu aplikowania do 15 lipca!

W związku z dużym zainteresowaniem, termin aplikowania został przedłużony do 15 lipca br. Zapraszamy zarówno Kupujących jak i Sprzedających do rejestracji!

2020-04-17

Wydanie 1 Publicznych Chmur Obliczeniowych (PChO) jest otwarte

W ramach pierwszego wydania PChO można oferować i zamawiać chmurowe usługi infrastrukturalne, oprogramowanie chmurowe oraz wsparcie usług chmurowych.