2021-09-27

Wyniki konkursu na projekty wpisujące w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS)

Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę wniosków złożonych w otwartym naborze projektów wpisujących się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS).

2021-09-14

Badanie zapotrzebowania na usługi chmurowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej zapotrzebowanie na produkty cyfrowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Państwa opinie posłużą do jeszcze lepszej realizacji naszego projektu związanego z usługami Chmurowymi dla Administracji

2021-07-26

Komisja Europejska ogłosiła sojusz na rzecz technologii chmurowych

Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznania się z warunkami oraz treścią deklaracji przystąpienia do sojuszu.

2021-07-06

Zmiana terminu składania wniosków w ramach otwartego naboru projektów IPCEI-CIS

Informujemy wszystkie zainteresowane strony o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach IPCEI-CIS do dnia 23.07.2021 r. Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

2021-06-25

Warsztat dla wnioskodawców IPCEI – CIS

Zapraszamy do udziału w wirtualnych warsztatach dotyczących naboru projektów w zakresie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS).

2021-06-08

Konkurs na projekty wpisujące się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS)

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania projektów wpisujących się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji, których realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej – Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (ang. Important Projects of Common European Interest – IPCEI).

2021-06-08

Chmura w Administracji – to nie bujanie w obłokach! Zespół ZUCHa zaprasza do wzięcia udziału w badaniu i do udziału w warsztatach chmurowych!

Nie tak dawno temu uruchomiliśmy nową odsłonę ZUCHa – Systemu zapewniania usług chmurowych dla administracji. To miejsce, w którym każda jednostka administracji publicznej może w sposób bezpieczny i prosty kupić usługi chmurowe dla własnego użytku!

2021-05-18

Wstępne zainteresowanie ICPEI w zakresie rozwiązań chmurowych następnej generacji

Nabór wstępnych założeń projektowych przeprowadzono w terminie od 8 do 30 kwietnia 2021 r. Swoje pomysły na innowacje w obszarze zastosowań technologii chmury obliczeniowej złożyło 10 przedsiębiorstw, w tym 7 konsorcjów.

2021-05-13

Startuje system Zapewniania Usług Chmurowych ZUCH! Łączymy administrację publiczną z dostawcami usług chmurowych!

Centrum GovTech uruchomiło zupełnie nową odsłonę systemu Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH).

2021-04-28

Zostały jeszcze 2 dni na składanie założeń projektów IPCEI-CIS!

IPCEI to mechanizm unijny, który pozwala na dofinansowanie projektu nawet do 100% jego luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kryteriów pomocy publicznej, pozwalając wykorzystywać wszystkie źródła finansowania, w tym środki UE i krajowe. Zapraszamy do składania założeń projektów! Nabór trwa do 30 kwietnia 2021 r.