Oferujesz usługi chmurowe

1.Rejestracja w ZUCH

Zapoznaj się z Regulaminem ZUCH i instrukcją dla Sprzedającego, aby poznać zasady funkcjonowania systemu. Następnie zarejestruj się w ZUCH i potwierdź swój adres e-mail do powiadomień. Pozytywna weryfikacja umożliwi Ci logowanie się do ZUCH.

2.Deklaracja

Wypełnij Deklarację Sprzedającego, aby dostarczyć informacji niezbędnych do akceptacji Twojej Organizacji jako zweryfikowanego Sprzedającego. Rzetelne jej wypełnienie stanowi potwierdzenie Twojej wiarygodności dla administracji publicznej. Ponadto przygotuj odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w Deklaracji Sprzedającego, ponieważ możemy poprosić Cię o ich dostarczenie w ramach procesu weryfikacji.

3.Publikowanie Usług

Każde Wydanie jest ograniczone czasowo. W ramach Wydania 1 możesz oferować usługi chmurowe w trzech kategoriach: Chmurowe Usługi Infrastrukturalne, Oprogramowanie Chmurowe i Wsparcie Usług Chmurowych. Każda Usługa, której opis umieścisz w Katalogu Usług, zostanie po naszej akceptacji udostępniona dla Kupujących. Możesz publikować dowolną ilość Usług z każdej kategorii. Kupujący wyszukują Usługi w katalogu Usług i na tej podstawie przygotowują postępowanie przetargowe na ich zakup. Jeżeli Usługi świadczone przez Twoją Organizację zostaną wybrane przez Kupującego zostaniesz zaproszony do postępowania przetargowego na ich zakup. Proces zawarcia Umowy oraz czynności związane z realizacją Umowy, realizowane są przez Kupującego i Sprzedającego poza ZUCH.

4.Udział w postępowaniach zakupowych

W ramach Wydania 2 możesz oferować Kupującym w ZUCH usługi chmurowe w ramach dwóch Katalogów Usług: PChO RP i PChO UE. Każda Usługa, której opis umieścisz w Katalogu Usług, zostanie po naszej akceptacji udostępniona dla Kupujących. Możesz publikować dowolną ilość Usług z każdej kategorii. W przypadku zamówień o wartości poniżej 130 000 PLN netto realizowanych z wykorzystaniem ZUCH, Zapytanie ofertowe jest kierowane do wszystkich Sprzedających. Jeżeli Usługi świadczone przez Twoją Organizację zostaną wybrane przez Kupującego, możesz zadawać Kupującemu pytania oraz złożyć Ofertę za pośrednictwem ZUCH. Sporządzenie oraz zawarcie Umowy w związku z udzieleniem zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto odbywa się poza ZUCH.

5.Zakup Usług w ramach Wydania 1

Kupujący opublikuje postępowanie na zakup Usług, które wyszukał w ZUCH i będzie wymagać dostarczenia wymaganych dokumentów. Jeżeli Oferta Twojej Organizacji będzie najkorzystniejsza będziesz świadczyć zamówione Usługi. Sprzedaż Usług odbywa się poza ZUCH.

6.Zakup Usług w ramach Wydania 2

Jeżeli wartość zamówienia jest poniżej 130 000 PLN netto, Kupujący dokonuje wyboru najkorzystniejszej Oferty spośród wszystkich pozyskanych w ZUCH. Sporządzenie oraz zawarcie Umowy w związku z udzieleniem zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto odbywa się poza ZUCH.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wsparcia. Napisz do nas na adres e-mail: chmura@cyfra.gov.pl .