Instrukcja dla Sprzedających do Wydania 1

Jakie Usługi możesz oferować Kupującym w ramach Wydania 1?

W ramach Wydania 1 możesz oferować Usługi w trzech kategoriach opisanych poniżej.

Chmurowe Usługi Infrastrukturalne (Cloud Hosting)
Chmurowe Usługi Infrastrukturalne obejmują usługi udostępniane z infrastruktury chmury obliczeniowej służące do budowania systemów i aplikacji wraz z usługami wspierającymi i bezpieczeństwa. Są to usługi udostępniane w modelu IaaS, PaaS:

Oprogramowanie Chmurowe (Cloud Software)
Oprogramowanie Chmurowe obejmuje gotowe rozwiązania informatyczne udostępniane w modelu usługi (SaaS) realizujące określone funkcje i procesy biznesowe gotowe do użytku przez użytkowników końcowych, najczęściej rozliczane w modelu subskrypcyjnym. Są to kompletne rozwiązania z różnych obszarów:

Wsparcie Usług Chmurowych (Cloud Support)
Wsparcie Usług Chmurowych obejmuje wszelkie usługi wsparcia w zakresie zarówno Chmurowych Usług Infrastrukturalnych jak i Oprogramowania Chmurowego:

Jak wypełnić Deklarację Sprzedającego?

Aby oferować Usługi w ZUCH, należy wypełnić Deklarację Sprzedającego do Wydania 1. Jeśli nie wypełnisz Deklaracji Sprzedającego, wszelkie usługi oznaczone jako ukończone nie zostaną automatycznie przesłane do publikacji i nie będą widoczne dla Kupujących.

Deklarację stanowi ankieta pogrupowana w następujących kategoriach pytań:

Każda kategoria pytań stanowi osobny arkusz formularza pytań, na które musisz odpowiedzieć. Zaakceptowanie odpowiedzi powoduje przejście do następnej kategorii pytań. Brak udzielenia odpowiedzi na chociaż jedno pytanie w danej kategorii i próba przejścia do następnej kategorii skutkuje utratą wszystkich odpowiedzi w ramach kategorii, z której przechodzisz.
Rzetelne wypełnienie Deklaracji Sprzedającego do Wydania 1 stanowi potwierdzenie Twojej wiarygodności na rynku cyfrowym dla administracji publicznej. Dlatego będziesz weryfikowany przez Operatora ZUCH. Przygotuj odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w ankiecie, ponieważ możesz zostać poproszony o ich dostarczenie w procesie weryfikacji przez Operatora ZUCH. Operator ZUCH nie udostępnia tych dokumentów Kupującym.

Również w procesie zawierania Umowy z Kupującym będzie wymagane dostarczenie stosownego oświadczenia oraz dokumentów potwierdzających.

Aby wypełnić Deklarację:

 1. Należy zalogować się na swoje konto Sprzedającego.
 2. Następnie należy przejść do „Twoja aplikacja: Wydanie 1” i kliknąć „Kontynuuj aplikację”. Nastąpi przekierowanie do strony Aplikuj do Wydanie 1.
 3. W następnym kroku należy kliknąć „Edytuj Deklarację Sprzedającego”.
 4. Kontynuuj wypełnianie formularza ankiety zgodnie z wymaganiami formularza.

Jak wygląda proces publikacji Usług w ramach Wydania 1?

Po złożeniu Deklaracji Sprzedającego do Wydania 1 Sprzedający może zgłaszać niezależnie poszczególne Usługi do publikacji. Po akceptacji danej Usługi przez Operatora ZUCH zgłoszone przez Sprzedającego Usługi będą widoczne dla Kupujących, o ile Sprzedający wypełnił prawidłowo Deklarację Sprzedającego.

Jak sprzedawać swoje Usługi?

 1. Operator ZUCH może zaakceptować otrzymane Usługi przekazane do akceptacji i przeglądać Deklaracje. Zaakceptowane Usługi będą widoczne dla Kupujących. Operator ZUCH może odrzucić Usługi, wtedy wracają one do Sprzedającego.
 2. Kupujący widzi w swoim panelu Oferty Sprzedających i może je przeglądać.
 3. Kupujący na podstawie informacji o Usłudze tworzy zapytanie ofertowe i pozostałe wymagane dokumenty do postępowania zakupowego.
 4. Kupujący ogłasza postępowanie lub jeżeli kwota jest poniżej zaplanowanego budżetu zamówienia robi porównanie Ofert i wybiera najkorzystniejszą Ofertę i kontaktuje się z wybranym Sprzedającym.
 5. Sprzedający potwierdza Ofertę i dostarcza wszystkie wymagane dokumenty, aby sfinalizować Umowę.
 6. Sprzedający i Kupujący podpisują Umowę.
 7. Sprzedający udostępnia Usługę Kupującemu.
 8. Kupujący dzieli się swoimi doświadczeniami z Operatorem ZUCH wypełniając ankietę do wyeksportowanego wyszukiwania w zakresie podpisanej Umowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wsparcia. Napisz do nas na adres e-mail: chmura@mc.gov.pl.