2021-07-06

Informujemy wszystkie zainteresowane strony o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach IPCEI-CIS do dnia 23.07.2021 r. Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

 
Przedłużamy krajowy etap naboru innowacyjnych projektów w zakresie infrastruktury i usług chmurowych następnej generacji. Realizacja wybranych projektów będzie możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach unijnego mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) nawet do 100% luki finansowej.
 
Jedocześnie zapraszamy do zapoznania się z sekcją Pytań i odpowiedzi zamieszczonej na stronie ogłoszenia: https://chmura.gov.pl/zuch/news/konkurs-na-projekty-wpisujace-w-lancuch-wartosci-w-dziedzinie-infrastruktury-i-uslug-chmurowych-nastepnej-generacji-ipcei-cis
 

Etap Krajowy Konkursu

 
Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów zainteresowanych chmurowym obszarem technologicznym i gotowych do realizacji:

  • projektów w zakresie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, które muszą mieć wyraźnie innowacyjny charakter lub wnosić istotną wartość dodaną w tej dziedzinie w świetle najnowszych osiągnięć w danym sektorze – Projekty B+R+I,
  • projektów obejmujących wykorzystanie przemysłowe, które powinny umożliwiać rozwijanie nowych produktów bądź usług o wysokiej zawartości badawczej i innowacyjnej lub wprowadzenie całkowicie innowacyjnych procesów produkcyjnych – Projekty Pierwszego Przemysłowego Wdrożenia.

Cel IPCEI – CIS

 
Celem IPCEI – CIS jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego rynku chmurowego. Mechanizm umożliwia dofinansowanie projektów w zakresie technologii chmurowych z wyłączeniem kryteriów pomocy publicznej.
 

Sposób zgłaszania i terminy

 
Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną w terminie do 23.07.2021 r. na adres e-mail: agnieszka.smyk@mc.gov.pl. Składana dokumentacja powinna zawierać opis projektu według udostępnionego poniżej wzoru w formacie PDF (z możliwością przeszukiwania dokumentu). Prosimy o ograniczenie wielkości przekazywanych plików do maks. 10 MB.
 

Na jakie projekty czekamy?

 
Projekty złożone w ramach IPCEI-CIS powinny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem innowacyjności (wykraczać poza obecnie stosowane rozwiązania),
  • pozytywnym wpływem na środowisko (uwzględniać je na każdym etapie prac oraz wdrażać kwestie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych),
  • przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu.

Projekty powinny wpisywać się w założenia nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, a także w Europejski Zielony Ład.
 

Wyniki konkursu

 
Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do przedmiotowego zaproszenia.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w terminie 60 dni od zakończenia naboru wniosków. Wybór projektów na etapie krajowym nie jest jednoznaczny z przyznaniem dofinansowania.