2021-03-16

Podczas warsztatów zaprezentowano wytyczne dla administracji publicznej w zakresie wykorzystania usług chmurowych w sektorze usług publicznych oraz wzór umowy SLA.

 

Dziękujemy za zainteresowanie oraz uczestnictwo w wirtualnym warsztacie stanowiącym punkt kulminacyjny wspólnego projektu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej (KE) oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mającego na celu ułatwienie wdrożenia technologii chmury obliczeniowej w usługach administracji publicznej w Polsce.
 

Projekt realizowany był w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych, wspierającego działania w zakresie stanowienia ram prawnych przetwarzania w chmurze i planów działania dla rejestrów rozporoszonych w sektorze rządowym. Celem wspólnego przedsięwzięcia było opracowanie dwóch kluczowych dokumentów: Wytycznych dla administracji publicznej w zakresie wykorzystania usług chmurowych w sektorze usług publicznych oraz Wzór SLA. Dokumenty te powstały we współpracy z kancelarią Maruta Wachta, Ashurst oraz R3.
 

Spotkanie odbyło się 15 marca o godzinie 9:30 na platformie MS Teams. Udział w warsztacie wzięli przedstawiciele administracji publicznej, będący potencjalnymi odbiorcami usług chmurowych, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miasta Wrocław, Komisja Nadzoru Finansowego, Główny Urząd Statystycznego, Ministerstwo Finansów, Podlaski Urząd Wojewódzki, Narodowy Funduszu Zdrowia, Narodowy Bank Polski, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Centralny Ośrodek Informatyki, Główny Urząd Geodezji i Kartograf, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Operator Chmury Krajowej oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także Kancelarii Prezesa rady Ministrów.
 

Warsztat został podzielony na 4 moduły, w trakcie których prelegenci zaprezentowali dokumenty opracowane w ramach projektu asysty technicznej: Wytyczne dla administracji publicznej w zakresie wykorzystania usług chmurowych w sektorze usług publicznych, Wzór Umowy SLA, którego celem jest przybliżenie administracji publicznej standardów opracowywania i strukturyzowania tego typu umów. Ponadto, podczas warsztatów przedstawione zostały najważniejsze założenia Programu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP) oraz Standardów Cyberbezpieczeństwa w Chmurze Obliczeniowej.
 

Podczas warsztatów przewidziany został również czas na zadawanie pytań przez uczestników.
 

Poniżej dostępne materiały z warsztatów:
Opracowanie – warsztat Usługi chmurowe w sektorze usług publicznych
Warsztat Usługi chmurowe w sektorze usług publicznych
Model Cloud SLA – Final [ENG]
Cloud in Government Services_Final [ENG]
Wytyczne dla administracji publicznej – PL
Wzór Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług w chmurze – PL