2021-06-25

Zapraszamy do udziału w wirtualnych warsztatach dotyczących naboru projektów w zakresie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS).

 
Warsztaty odbędą się w dniu 30.06.2021 r. o godzinie 12:00 – 13:00. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
 
Prosimy przedstawicieli zainteresowanych firm i instytucji o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 29.06.2021 r. na adres: Agnieszka.Smyk@mc.gov.pl.
 
Agenda warsztatów:
• Omówienie procesu selekcji projektów oraz notyfikacji pomocy publicznej w ramach IPCEI-CIS
• Dyskusja o łańcuchu wartości ICPEI-CSI, opublikowanym na stronie inicjatywy: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/I/ipcei-cis-value-chain-description.pdf?__blob=publicationFile&v=2
• Pytania i odpowiedzi
 
IPCEI CIS
 
Celem IPCEI jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu w strategicznie ważnych dla Unii Europejskiej sektorach gospodarki, takich jak np. rynek chmurowy.
 
IPCEI daje przedsiębiorstwom unikalną szansę na dofinansowanie ich projektu nawet do 100% jego luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kryteriów pomocy publicznej, pozwalając wykorzystywać wszystkie źródła finansowania, w tym środki UE i krajowe.
 
IPCEI – CIS koncentruje się na infrastrukturze, oprogramowaniu pośredniczącym i możliwościach usługowych w zakresie technologii chmurowej.
 
Konkurs projektów
 
Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów zainteresowanych chmurowym obszarem technologicznym. Jeśli jesteście gotowi do realizacji:
• projektów w zakresie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, które muszą mieć wyraźnie innowacyjny charakter lub wnosić istotną wartość dodaną w tej dziedzinie w świetle najnowszych osiągnięć w danym sektorze – Projekty B+R+I,
• projektów obejmujących wykorzystanie przemysłowe, które powinny umożliwiać rozwijanie nowych produktów bądź usług o wysokiej zawartości badawczej i innowacyjnej lub wprowadzenie całkowicie innowacyjnych procesów produkcyjnych – Projekty Pierwszego Przemysłowego Wdrożenia.
 
Projekty w ramach IPCEI-CIS powinny być innowacyjne i mieć pozytywny wpływ na środowisko, a także powinny przyczyniać się do rozwoju i wzrostu konkurencyjność europejskiego przemysłu. Ważne też, aby wpisywały się w założenia nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, a także w Europejski Zielony Ład.
 
Terminy konkursu
 
Zgłoszenia projektów przyjmujemy do 9 lipca 2021 r. 23 lipca 2021 r. (aktualizacja 6 lipca 2021 r.) Wystarczy wysłać maila na adres agnieszka.smyk@mc.gov.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać opis projektu według udostępnionego wzoru w formacie PDF (z możliwością przeszukiwania dokumentu), o wielkości maks. 10 MB.
 
Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do tego zaproszenia.
 
Załączniki:
 
IPCEI_CIS_wzor_wniosku
IPCEI_CIS_value_chain_
IPCEI_CIS_kryteria
IPCEI_CIS_kondycja_finansowa
IPCEI_CIS_komunikat
FAQ – IPCEI