2021-03-25

Do 15 kwietnia czekamy na Państwa propozycje zakresu szkoleń lub ścieżki certyfikacji w ramach platformy szkoleniowej dla administracji publicznej.

 

Akademia Chmury to innowacyjna platforma rozwoju umiejętności cyfrowych w administracji publicznej, której głównym celem jest upowszechnienie wiedzy o rozwiązaniach chmury obliczeniowej wśród pracowników administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem decydentów oraz personelu technicznego, odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój systemów IT.
 

Platforma zapewni szeroką gamę narzędzi i zasobów, których będzie można użyć, aby zdobyć praktyczne umiejętności oraz teoretyczną wiedzę na temat przetwarzania w chmurze. Akademia Chmury ma zapewniać instytucjom administracji publicznej niezbędną wiedzę i doświadczenie w dostosowywaniu decyzji dotyczących zastosowania rozwiązań chmurowych, w tym budowania architektury IT adekwatnej do potrzeb biznesowych bezpośrednio wynikających z zakresu zadań statutowych.
 
Głównym celem jest budowanie umiejętności chmury wewnątrz instytucji poprzez:
• Zdobycie podstawowej i specjalistycznej wiedzy w zakresie wykorzystania rozwiązań chmurowych i możliwości przetwarzania w chmurze;
• Zdobycie wiedzy w zakresie migracji do chmury oraz nowej generacji zabezpieczeń, kontenerów i mikrousług;
• Zachęcanie do odkrywania i budowania fundamentów IT pod kątem innowacji wynikającej z możliwości wykorzystania przetwarzania w chmurze;
• Umożliwienie zespołom podejmowania najlepszych decyzji projektowych w szybko ewoluującym ekosystemie;
• Skuteczne zarządzanie zmianami, aby poszczególne osoby mogły wnieść znaczący wkład do innowacji w zakresie transformacji cyfrowej w świadczeniu usług publicznych;
• Stworzenie kultury chmury w administracji, aby zespoły mówiły wspólnym językiem i stosowały jednolite standardy;
• Zapewnienie możliwości treningu, w tym testowania rozwiązań chmurowych;
• Potwierdzenie nabytej wiedzy w zaimplementowanym systemie certyfikacji.
 

Twórz z nami Akademię Chmury – Zaproponuj własną propozycję zakresu szkoleń lub ścieżki kształcenia/certyfikacji, jakie mogłyby być umieszczone na platformie. Propozycje prosimy przesyłać na adres chmura@mc.gov.pl w terminie do 15 kwietnia 2021.