System Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH) to portal oferowania i pozyskiwania usług chmurowych dla administracji publicznej i dostawców zewnętrznych. Za pośrednictwem Systemu, każda jednostka będzie mogła dokonać zakupu wybranych e-usług, ale też uzyska pomoc w zakresie wyboru odpowiedniego katalogu usług – Rządowej Chmury Obliczeniowej (RChO) lub Publicznych Chmur Obliczeniowych (PChO).


System ZUCH opiera się na następujących elementach:

  • wsparcie w zakresie kwalifikacji systemu informatycznego, umożliwiającej określenie czy dany system lub jego część może zostać umieszczona w PChO, lub RChO, czy też należy go umieścić poza środowiskiem chmurowym;
  • optymalizacja procesu zamawiania usług poprzez podpisanie "ex ante" umów ramowych z wybranymi dostawcami, odbiorcy usług będą przystępować do postępowania na etapie umów wykonawczych;
  • wsparcie procesu pre-konfiguracji i usług migracji planowanych do zakupu dla odbiorców usług.


Korzyści Systemu ZUCH:

  • ciągłe doskonalenie i rozwój katalogu usług RChO lub PChO;
  • skrócenie czasu potrzebnego na wybór dostawcy usług i zawarcie umowy;
  • ograniczenie kosztów oraz ryzyka związanego z procesem zakupu usług IT;
  • zwiększenie transparentności procesów zakupowych i ograniczenie ryzyka nadużyć;
  • ujednolicenie metod wykorzystania usług chmurowych;
  • ujednolicenie standardów bezpieczeństwa dla dostaw usług chmury publicznej;
  • stworzenie spójnej bazy danych w obszarze zamówień usług chmurowych dla administracji publicznej.

Publiczne Chmury Obliczeniowe

Rządowa Chmura Obliczeniowa

Program WIIP